Nowinki technologiczne

Je�eli chcieliby�cie urozmaici� swoje latanie o kilka dodatkowych gad�et�w zapraszam do zobaczenia, co maj� wam do zaoferowania dzisiejsi dilerzy.

sonic combat

Sprz�t do przeprowadzania bitw powietrznych. Kliknij na obrazek, aby dowiedzie� si� wi�cej.

sonic combat

Dzi�ki temu urz�dzeniu b�dziesz m�g� lata� noc�. Kliknij na obrazek, aby dowiedzie� si� wi�cej.

sonic combat

�atwy do zamontowania sprz�t do zrzucania bomb. Kliknij na obrazek, aby dowiedzie� si� wi�cej.

© copyright Mati