Modelarstwo w Gorzowie

W Gorzowie od bardzo dawna istnieje grupa ludzi zajmuj�cych si� modelarstwem. Na tej stronie przedstawimy wam jak dzia�aj� modelarze zajmuj�cy si� samolotami, samochodami, statkami i modelami plastikowymi. Stron� b�d� stara� si� aktualizowac jak najcz�ciej, wi�c zach�cam do tego, aby�cie co jaki� czas j� odwiedzali.UWAGA

W Srodzie Wlk skradziono model samolot Yak 54 wszystkich widzacych ten model lub wiedzacych cos na ten temat prosze o kontakt telefoniczny 790-440-712 lub na gg 13226558 przewidywana wysoka nagrodaZapraszamy r�wnie� na stron� Gorzowskiego Aeroklubu.

Gorzowski Aeroklub

Oraz do zobaczenia foto relacji z imprezy przez niego zorganizowanej. By�o naprawd� super, a ma by� jeszcze lepiej ;).

Gorzowski Aeroklub

I tak jak my�la�em. Znowu by�o super a nawet lepiej ni� poprzednio. Przylecieli do Trzebicza Nowego piloci z teamu "�elazny" i kr�cili niez�e akrobacje swoimi Zlinami ;) Mo�ecie zobaczy� co si� tam dzia�o klikaj�c w obrazek poni�ej kt�ry przeniesie was do fotorelacji z tego dnia.

Gorzowski Aeroklub

Wszystkich pocz�tkuj�cych modelarzy kt�rzy tak naprawd� nie wiedz� od czego zacz�� zapraszam do przeczytania tego artyku�u :) ...

Jak zacz�� ?

jak zaczac

17 Pa�dziernik 2008

Kilka nowych relacji fotograficznych.

10 Maja 2008

Nowy artyku�. Artyku�y

22 Kwietnia 2007

Nowa relacja z lot�w.

5 Kwietnia 2007

Nowa relacja z lot�w.

8 Luty 2007

Nowy artyku�. Na temat tego jak robi� dym.

7 Luty 2007

Dzia� plastiki powoli wstaje na nogi.

2 Luty 2007

Coraz wi�cej film�w w dziale "filmy". Zapraszam do ogl�dania.

1 Luty 2007

Polacy wygrali p�fina�owy mecz, co pozwala im zagra� w finale mistrzostw �wiata w pi�k� r�czn� !!!!!

29 Stycznia 2007

Postanowi�em sam za�o�y� forum i zapraszam wszystkich na www.modelarski.fora.pl Je�li chcia�by� lub chcia�abys zosta� moderatorem napisz do mnie maila (motywacyjnego :P). Zach�cam r�wnierz do zapisywania si� na tym forum bo jeszcze nikogo tam nie ma, wi�c mo�esz mie� dowolny nick (bez nicku: Mateusz :P) i by� z tym forum od pocz�tku oraz pomaga� je ulepsza�.

24 Stycznia 2007

Poszukuje forum modelarskiego kt�re zechcia�oby ze mn� wsp�pracowa�. Je�li takie posiadasz, napisz do mnie maila.

21 Stycznia 2007

Doda�em kilka film�w.

14 Stycznia 2007

Ca�kowita zmiana wygl�du strony.

Dlaczego nie Internet Explorer?

Dlatego, �e jeste� nara�ony na ataki z�o�liwych oprogramowa� takich jak wirusy i programy szpieguj�ce, bo IE jest dla nich furtk� do Twojego komputera.

Firefox jest szybszy i zu�ywa mniej pami�ci Twojego sprz�tu. Program ten pozwala na otwieranie stron w panelach na co nie pozwala nam IE przez co cz�sto mamy za�miecony pasek zada� a� w ko�cu nie wiemy co si� dzieje.

Firefoxa mo�emy rozbudowywa� i dopasowywa� do swoich wymaga�, przy czym jest o wiele �atwiejszy w obs�udze od IE. Dlatego te� kliknijcie w banner poni�ej �ci�gnijcie Firefox'a ca�kowicie za darmo i u�atwcie sobie �ycie ;)


Je�li macie jakie� zastrze�enia co do strony albo jakie� pytania to piszcie do mnie na mail:

Mail: mati1988k@gorzow.mm.pl b�d� gg:5460522 gg.

Je�li jeste� modelarzem z Gorzowa, r�wnie� do nas napisz. A je�li nie, to mo�e masz jakie� artyku�y kt�rymi chcia�by� si� z nami podzieli�, wysy�aj je �mia�o mailem a umie�cimy je na stronie.

Po�amania skrzyde�!!!

Panoramiczne zdj�cie naszego lotniska

Nasze lotnisko i nasi modelarze Panoramiczne zdjecie

Inne moje strony

© copyright Mati