Gdzie kupi�

W tym dziale znajduj� si� adresy stron internetowych na kt�rych mo�na kupi� wszytko co jest nam potrzebne aby bawi� si� modelarstwem.

Poniewa� wi�kszo�� sklep�w i gie�d poni�ej s� z zagranicy to podaje link gdzie moze zobaczyc aktualne kursy walut:

Kursy walut

Je�li uwa�asz, �e masz internetowy sklep lub gi�d� nadaj�c� si� do tego dzia�u napisz mi maila wraz z logiem na bia�ym tle a ja umieszcze tutaj linka do Twojej strony.


Mail: mati1988k@gorzow.mm.pl

gg:5460522 gg


Gie�dy i sklepy

sklep modelarski sklep modelarski
sklep modelarski sklep modelarski
sklep modelarski sklep modelarski
sklep modelarski
sklep modelarski
sklep modelarski sklep modelarski
sklep modelarski

© copyright Mati