Lipki Wielkie

Piloci w Lipkach Wielkich pozwalaj� nam lata� na swoim lotnisku. W ramach podziekowa� postanowiili�my po�wieci� im miejsce na naszej stronie.

lotnisko

Tamtejsi piloci lataj� na Dromaderach i zwiadowczych Zlinach. Dromader jest naprawde pi�knym pot�znym jednosilnikowym dolnop�atem o konstrukcji calkowicie metalowej, z 3-ko�owym sta�ym podwoziem z k�kiem ogonowym. Zbiornik umieszczony jest przed kabin� pilota. Napedem samolotu jest ch�odzony powietrzem 9-cylindrowy silnik gwiazdowy ASz-62IR o mocy 736 kW, �mig�o 4-�opatowe PZL-SP.OO o zmiennym skoku, pojemno�� integralnych zbiornik�w paliwa w skrzyd�ach 400 dm3.

lotnisko lotnisko lotnisko

Parametry

Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18

Aktualizacja 7 Lipca 2006

Zdj�cia zrzutu wody przez Dromadera na las robione z kokpitu Zlina.

Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18

Aktualizacja 23 Sierpnia 2006

Kilka dodatkowych zdj�� Dromader�w.

Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18
Dromader PZL M-18 Dromader PZL M-18

© copyright Mati